Tarieven kinesitherapie 01/07/2022

Kabinet (standaard) 36.00 euro
 • Intake (1e consult)
 • +7.00 euro
 • Huisbezoek
 • +5.00 euro
  Revalidatie (Fa, Fb, E-patho) 34.00 euro
 • Eenmalige dossierkost
 • +30.65 euro
 • Huisbezoek
 • +5.00 euro

  Tarieven osteopathie 01/07/2022

  Kabinet 63.00 euro

  Terugbetaling via ziekenfondsen

  • Omdat osteopathie op heden – nog – niet is opgenomen in de “verplichte” ziekteverzekering (RIZIV), wordt de terugbetaling van osteopathie sinds 2000 door de mutualiteiten georganiseerd via de “aanvullende verzekering”.
  • Elke geregistreerde osteopaat heeft van de mutualiteiten een erkenningsnummer gekregen, het mijne is 09622078001. Na elke consultatie krijg je telkens een uniform attest osteopathie dat je kan indienen bij het ziekenfonds. Zowel het bedrag als het aantal tussenkomsten kan licht variëren afhankelijk van bij welk ziekenfonds je aangesloten bent.

  Waarom zijn we gedeconventioneerd?

  Een conventie is een overeenkomst tussen de mutualiteiten, de verzekeringsinstellingen, het RIZIV en onze beroepsvereniging. Zij leggen de tarieven en de terugbetalingen van de erelonen vast.

  Jarenlang is de praktijk trouw gebleven aan deze overeenkomst, hopende op verandering: een eerlijkere verloning van enerzijds de therapeut en anderzijds een hogere terugbetaling van de patiënt.

  De besparingsmaatregelen in de gezondheidssector resulteerden echter in steeds mindere terugbetaling door de mutualiteiten en daardoor ook de uitblijvende opwaardering van ons honorarium door het RIZIV. Dit heeft geleid tot een onhoudbare financiële situatie.

  Al meer dan twintig jaar verlangt de overheid van ons dat we aan deze onrealistische tarieven blijven verderwerken, zonder opwaardering of volwaardige indexering van het ereloon.

  Meer en meer praktijken in de omgeving volgen dezelfde redenering en beslissen om te deconventioneren. De kwaliteit van de therapie moet blijven primeren en mag niet inboeten door meer op kwantiteit in te zetten door meerdere patiënten tegelijk te behandelen of door meer beurten aan te rekenen. Daar wordt u als patiënt ook niet beter door! In onze praktijk zetten we sterk in op regelmatige, intensieve bijscholingen en specialisaties om u nog beter te kunnen helpen!

  Enkele feiten…..

  • Een studie van Ernst & Young in 2014 toonde aan dat een correct ereloon TOEN al 29.00 euro per half uur zou bedragen indien de honoraria gewoon correct en normaal geïndexeerd zouden geweest zijn sinds 2000.
  • Het extra bedrag voor een huisbezoek bedraagt slechts 1.13 euro. Van uw huisarts is dit meer dan 12.00 euro….
  • Discriminatie in terugbetaling voor de patiënt die een gedeconventioneerde therapeut bezoekt. Bij artsen en tandartsen die gedeconventioneerd zijn, blijft deze terugbetaling door de mutualiteiten dezelfde. Bijgevolg zijn onze patienten hiervan de dupe. Men heeft beloofd dat dit zou weggewerkt zijn in 2021…
  • Na het behalen van extra specialisaties of bijzondere beroepsbekwaamheden, leidt dit niet tot een verhoogd ereloon, zoals dit wel het geval bij de artsen. Daarom is de huidige conventie voor ons nog steeds onaanvaardbaar.