OEF1 dorsiflexie en palmairflexie eindstandig

  • Lang genoeg aanhouden (30-60”), regelmatig herhalen

OEF2 dorsiflexie en palmairflexie mobiliserend

  • Veel herhalingen zijn hier belangrijk (vb. 5’ lang deze oefening om de 3u)

OEF3 kracht vingers

  • Zwaarder maken kan door op je voeten te steunen ipv op je knieën